Czy szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi ma długoterminowy wpływ na potomstwo? – wyniki obserwacji kanadyjskich

Krztusiec to wysoce zakaźna choroba układu oddechowego wywoływana przez Bordetella pertussis. Największe ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu zakażenia mają niemowlęta. Od lat najskuteczniejszą strategią zapobiegania zakażeniom w wieku niemowlęcym wydaje się indukcja odporności biernej poprzez szczepienie ciężarnych szczepionką Tdap (przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi). Szacuje się, że skuteczność tej strategii u dzieci poniżej 2…

Jak przebiega krztusiec u najmłodszych? – doświadczenia ze szpitala pediatrycznego w Rzymie

Krztusiec to występująca endemicznie, bakteryjna choroba układu oddechowego wywołana przez zakażenie Bordetella pertussis. Mimo szeroko zakrojonych programów szczepień co 2–5 lat obserwuje się lokalne epidemie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że na całym świecie w 2018 roku z powodu krztuśca zmarło ok. 89 tys. osób. Znaczącą większość (95%)…