Porady laktacyjne / patronaże

mgr Alicja Wobolewiczpołożna specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Certyfikowany Doradca Laktacyjny alicja.wobolewicz@gmail.comświadczenia medyczne w zakresie poradnictwa laktacyjnego oraz wizyty patronażowe po porodzie: przygotowanie ciężarnej do karmienia piersią pomoc i edukacja w zakresie m.in: rozpoznawania wskaźników skutecznego karmienia; pozycji do karmienia; metod odciągania i przechowywania pokarmu; wskazań i sposobów dokarmiania dziecka; postępowania w sytuacjach trudnych takich jak poranione…