mgr Alicja Wobolewicz

położna

  • specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
  • Certyfikowany Doradca Laktacyjny

alicja.wobolewicz@gmail.com

świadczenia medyczne w zakresie poradnictwa laktacyjnego oraz wizyty patronażowe po porodzie:

  • przygotowanie ciężarnej do karmienia piersią
  • pomoc i edukacja w zakresie m.in: rozpoznawania wskaźników skutecznego karmienia; pozycji do karmienia; metod odciągania i przechowywania pokarmu; wskazań i sposobów dokarmiania dziecka; postępowania w sytuacjach trudnych takich jak poranione brodawki, zapalenie lub ropień piersi, zastój pokarmu; zakończenie karmienia
  • wizyty patronażowe po porodzie obejmujące m.in: obserwację i ocenę stanu położnicy i noworodka; edukację i udzielanie porad w zakresie fizjologii i przebiegu połogu oraz pielęgnacji noworodka